Harmans bruksvilkår

Sist endret: 1. mai 2018

Disse bruksvilkårene («Vilkår»)gjelder for din tilgang og bruk av tjenestene, programmene, produktene eller nettstedene som er knyttet til disse vilkårene («Tjenester»), som eies og drives av Harman International Industries, Incorporated eller dets tilknyttede selskaper. Disse vilkårene er viktige og påvirker dine juridiske rettigheter, så les dem nøye. Ved å besøke og bruke tjenestene, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk og eventuelle vilkår innlemmet her som referanse, inkludert vår personvernerklæring og våre salgsvilkår.Dersom du ikke ønsker å godta disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenestene.

Disse vilkårene endrer ikke på noen måte vilkårene for noen annen avtale du måtte ha med oss i forbindelse med produkter, tjenester eller annet. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en person eller enhet, representerer og garanterer du at du er autorisert til å akseptere disse vilkårene på vegne av denne personen eller enheten, og at denne personen eller enheten aksepterer å være ansvarlig ovenfor oss hvis du, personen eller enheten bryter med disse vilkårene.

Personvern

Vi respekterer våre brukeres personvern. Informasjonen vi henter inn gjennom tjenestene er underlagt vår Personvernerklæring. Se vår Personvernerklæring som forklarer hvordan vi samler inn, bruker og offentliggjør informasjonen din.

Tilleggsbetingelser

Visse funksjoner i tjenestene, for eksempel visse mobilapplikasjoner, tilleggstjenester, kampanjer og tilbud, kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser (Tilleggsbetingelser) som presenteres i forbindelse med dem. Vi kan presentere tilleggsbetingelser til deg gjennom tjenestene. Uansett hvordan de presenteres for deg, krever vi at du godtar ytterligere vilkår før du bruker disse funksjonene i tjenestene. Med mindre annet er angitt i tilleggsvilkårene, er alle tilleggsvilkår innlemmet i disse vilkårene. Hvis du ikke godtar tilleggsvilkårene, har du ikke tilgang til tjenestene de vedrører. Disse vilkårene og tilleggsbetingelsene gjelder i lik grad. Hvis imidlertid noen tilleggsvilkår er uforenlig med en bestemmelse i disse vilkårene, vil tilleggsvilkårene gjelde, men bare for tjenesten(e) som tilleggsvilkårene gjelder.

Alle kjøp gjennom tjenestene eller andre transaksjoner for salg av varer som skjer gjennom tjenestene eller som resultat av besøk utført av deg, blir styrt av våre salgsvilkår, som herved inkorporeres i disse vilkårene.

Endringer i bruksvilkårene  

Vi kan revidere og oppdatere disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Vi vil varsle deg når vi gjør endringer i bruksvilkårene, og gi deg mulighet til å gjennomgå dem før du fortsetter å bruke tjenestene våre. Alle endringer trer i kraft umiddelbart i det vi legger dem ut, og gjelder for all tilgang til og bruk av tjenestene deretter. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige for deg ved eventuelle endringer eller opphør, helt eller delvis, av vilkårene eller tjenestene.

Din fortsatte bruk av tjenestene etter offentliggjorte reviderte bruksvilkår innebærer at du godtar endringene. Det forventes at du sjekker denne siden hver gang du går inn på tjenestene slik at du blir kjent med alle endringer, da de vil være bindende for deg. Videre forplikter du deg til å gjennomgå disse bruksvilkårene med jevne mellomrom, og gjøre deg kjent med disse endringene.

Nøkkeldefinisjoner

«Harman-innhold» betyr alt innhold, funksjoner og funksjonalitet (inkludert men ikke begrenset til all informasjon, kode, innhold, tegninger, grafikk, metadata, metatagger, merkingsinformasjon, sideformat og stil, bilder, setninger, produktbeskrivelser, programvare, tekst, skjermer, bilder, video og lyd og utforming, utvelgelse og arrangement av disse, samling av alle de foregående og alle immaterielle rettigheter og velvilje knyttet til dette) tilgjengelig gjennom tjenestene, eller på annen måte gitt til deg av eller på våre vegne gjennom tjenestene. Harman-innhold ekskluderer personlige data.

«Personlige data» er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon. Personlige data inkluderer ikke innhentet informasjon eller annen anonymisert informasjon (inkludert metadata) samlet av oss som ikke kan brukes til å identifisere deg, selv om slike opplysninger ble avledet fra dine personlige data.

«Ditt innhold» er informasjonen, kommentarene, bildene, videoene, dataene, tekstene og annet innhold du publiserer, laster opp, lagrer, deler, sender eller viser på tjenestene.

Kvalifisering

Tjenestene tilbys og er tilgjengelige for brukere som er 18 år eller eldre. Ved å bruke tjenestene garanterer og innestår du for at du er minst 18 år gammel.

Få tilgang til tjenestene og kontosikkerhet  

Vi kan tilbakekalle eller endre tjenestene, og enhver tjeneste eller materiale vi tilbyr gjennom tjenestene, etter eget skjønn uten varsel. Vi er ikke ansvarlige dersom alt eller deler av tjenestene er utilgjengelige på et gitt tidspunkt eller for en hvilken som helst tidsperiode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av tjenestene, eller hele tjenesten, til brukere, inkludert registrerte brukere.

Du er ansvarlig for å:

 • Gjøre alle tilpasninger som er nødvendige for at du har tilgang til tjenestene.
 • Sikre at alle personer som har tilgang til tjenestene gjennom internett-tilkoblingen din er oppmerksomme på disse vilkårene og overholder dem.

For å få tilgang til tjenestene eller noen av ressursene de tilbyr kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsdetaljer eller andre opplysninger. Det er en betingelse for din bruk av tjenestene at all den informasjon du gir om tjenestene er korrekt, gjeldende og fullstendig. Du samtykker i at all informasjon du oppgir for å registrere deg hos tjenestene eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til bruk av interaktive funksjoner på tjenestene, er underlagt disse vilkårene, og du samtykker i alle handlinger vi tar med hensyn til dine opplysninger i samsvar med disse vilkårene.

Hvis du velger, eller er utstyrt med, et brukernavn, passord eller noen annen opplysning som del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke offentliggjøre den til noen annen person eller enhet. Du erkjenner også at kontoen din er personlig for deg og samtykker i ikke å gi noen annen person tilgang til tjenestene eller deler av disse ved hjelp av brukernavn, passord eller annen sikkerhetsinformasjon. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om eventuell uautorisert tilgang til eller bruk av ditt brukernavn eller passord eller noe annet brudd på sikkerhet. Du godtar også å sikre at du går ut av kontoen din etter hver økt. Du bør være spesielt forsiktig når du åpner kontoen din fra en offentlig eller delt datamaskin, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet ditt eller annen personlig informasjon.

Vi kan deaktivere hvilket som helst brukernavn, passord eller annen identifikator valgt av deg eller levert av oss til enhver tid etter eget skjønn, av hvilken som helst eller uten grunn, inkludert om du etter eget skjønn har overtrådt noen bestemmelser i disse vilkårene.

Immaterielle rettigheter  

Harman International Industries, Incorporated (og deres lisensgivere), eier alle tjenestene og Harman-innhold, beskyttet av amerikanske lover og internasjonal opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle rettigheter i og til Harman-innhold. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt til deg under disse vilkårene, gir vi deg ingen rett, tittel eller interesse for eller til noen del av Harman-innhold.

Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, distribuere, overføre, formidle, vise, utstille, redigere, modifisere og opprette avledede verk fra eller utnytte noen del av Harman-innhold på noen måte. Du vil ikke ramme eller bruke innrammingsteknikker for å innhegne varemerket, logoen eller annen proprietær informasjon. Du vil ikke bruke noen meta-tagger eller noen annen «skjult tekst» som benytter vårt navn eller våre varemerker. Du vil ikke slette, fjerne eller på annen måte endre opphavsrett, varemerke eller annen proprietær informasjon som vises i eller på Harman-innhold. Du vil ikke gjøre noe for å skade, begrense eller på noen måte forstyrre våre rettigheter i og til Harman-innhold. Du godtar å ikke skildre oss, våre produkter eller tjenestene på noen falsk, misvisende, nedsettende eller på annet vis støtende måte. Vi forbeholder oss den eksklusive retten til etter vårt eget skjønn å fremme krav mot tredjeparter for brudd på eller urettmessig tilvending av våre immaterielle rettigheter i Harman-innhold. Tjenestene kan inneholde Harman-innhold, eid eller lisensiert av en tredjepart. Alle restriksjoner angitt i disse vilkårene gjelder også alt Harman-innhold, eid eller lisensiert av en tredjepart.

Vårt navn, våre vilkår, logoer, varemerker, vårt navn og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er våre varemerker (eller våre datterselskaps eller lisensgiveres). Du må ikke bruke slike merker uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord på tjenestene er varemerkene til de respektive eiere.

Lisenstildeling

Med forbehold om begrensningene i disse vilkårene kan du bruke tjenestene til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du vil ikke selv, eller bistå eller lede en tredjeperson til å: (i) trekke ut, skille, fjerne eller på annen måte kopiere Harman-innhold; (ii) demontere, dekompilere, reversere eller på annen måte konvertere en del av Harman-innhold til kildekoden eller en menneskelig oppfatningsbar form; (iii) tilpasse, modifisere eller opprette et avledet arbeid av Harman-innhold; (iv) distribuere, innhente, leie, lease, selge, overføre, eller på annen måte avhende Harman-innhold helt eller delvis; eller (v) bruke Harman-innhold til noe annet formål.

Hvis du skriver ut, kopierer, modifiserer, laster ned eller på andre måter bruker eller gir noen annen person tilgang til noen del av tjenestene i strid med vilkårene, vil din rett til å bruke tjenestene opphøre umiddelbart og du må, om vi velger dette, levere tilbake eller destruere alle kopier av materialene du har laget. Ingen rett, tittel eller interesse i eller til tjenestene eller annet innhold på tjenestene overføres til deg, og vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt. Enhver bruk av tjenestene som ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, er brudd på disse vilkårene og kan være i strid med opphavsrett, varemerker og andre lover.

Forbudte anvendelser

Du må bruke tjenestene for lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene. Du forplikter deg til ikke å bruke tjenestene:

 • På noen måte som bryter med noen gjeldende føderal, delstatlig, lokal eller internasjonal lov eller forskrift (inkludert, uten begrensning, noen lover angående eksport av data eller programvare til og fra USA eller andre land).
 • For formål som går ut på å utnytte, skade eller prøve å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å eksponere dem for upassende innhold, be om personlig identifiserbare opplysninger eller på andre måter.
 • Til å sende, bevisst motta, laste opp, nedlaste, bruke eller gjenbruke noe materiale som ikke overholder disse vilkårene.
 • Til å oversende, eller be om sending av, noe reklame eller markedsføringsmateriale uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, inkludert eventuell «søppelpost», «kjedebrev», «spam» eller tilsvarende henvendelser.
 • Til å gi deg ut for å være eller forsøke å gi seg ut for å være en av oss, våre ansatte, noen annen bruker eller noen annen person eller enhet (inkludert, uten begrensning, ved å bruke e-postadresser eller skjermnavn som er forbundet med noen av de forannevnte).
 • Til å involvere deg i noen annen opptreden som begrenser eller hemmer noens bruk av tjenestene, eller som, etter hva vi fastsetter, kan skade oss eller våre brukere eller utsette dem for ansvar.

I tillegg forplikter du deg til ikke å:

 • Bruke tjenestene på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe tjenestene eller gripe forstyrrende inn i noen annen parts bruk av tjenestene, inkludert deres evne til å engasjere seg i sanntidsaktiviteter gjennom tjenestene.
 • Bruke noen robot, edderkopp eller annen automatisk innretning, prosess eller metoder for å få tilgang til tjenestene for noen formål, inkludert overvåkning eller kopiering av noe av materialet på tjenestene.
 • Bruke noen manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på tjenestene eller for noen andre uautoriserte formål uten skriftlig forhåndssamtykke.
 • Bruke noen enhet, programvare eller rutiner som griper forstyrrende inn i tjenestenes ordentlige funksjonsmåte.
 • Introdusere noen virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig.
 • Forsøke å oppnå uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller avbryte noen deler av tjenestene, serveren tjenestene er lagret på eller noen server, datamaskin eller database som er forbundet med tjenestene.
 • Angripe tjenestene via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.
 • På annen måte forsøke å gripe forstyrrende inn i tjenestenes ordentlige funksjonsmåte.

Ditt innhold  

Tjenestene kan tillate deg å poste, sende inn, publisere, vise eller overføre til andre brukere (samlet, «poste») innholdet ditt på eller gjennom tjenestene. Du samtykker i å observere og følge følgende innleggsregler:

 • Ikke publisere noe innhold som inneholder informasjon som er feil, villedende, unøyaktig, bedragerisk, eller som fremmer ulovlig aktivitet.
 • Ikke bruke noen personopplysninger fra andre brukere av tjenestene.
 • Ikke legge inn noe innhold eller informasjon i strid med noen lover.
 • Ikke fornærme andre brukere av tjenestene. Ikke publisere innhold som er støtende, injurerende, ærekrenkende, uanstendig, skadelig, trakasserende, skremmende, truende, hatfullt, fornærmende, vulgært, uanstendig, pornografisk eller seksuelt eksplisitt.
 • Kun publisere konstruktiv informasjon. Ikke spekulere eller skrive rykter om oss, våre produkter eller andre personer eller enheter.
 • Ikke publisere informasjon som du ikke eier eller kontrollerer alle rettigheter til. Du er ansvarlig for alt innhold du poster.

Innhold som du publiserer på tjenestene anses som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Ved å publisere innholdet ditt til tjenestene, gir du oss og våre partnere, tredjeparts tjenesteleverandører og detaljhandelspartnere og enhver som handler på vår eller deres vegne (samlet og inkludert oss, Lisensierte parter) en evigvarende, ikke-eksklusiv, ikke-tilbakekallelig, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett til å tilpasse, endre, opprette avledede verk, vise, distribuere, avsløre, underlisensiere, tildele, bruke og kommersialisere innholdet ditt på hvilken som helst måte og i hvilke som helst media uten forpliktelser til deg. Din bruk av tjenestene utgjør ditt samtykke til å tillate oss å bruke og lagre innholdet.

Hvis innholdet ditt inneholder personopplysninger, behandler vi slike personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.

Du garanterer herved at (i) du eier alle rettigheter i og til innholdet ditt, (ii) du har tillatelse fra alle personer som vises i innholdet ditt for å gi rettighetene som er gitt her, (iii) du er over 18 år, og (iv) de lisensierte partenes bruk av innholdet som beskrevet her, vil ikke være i strid med rettighetene til noen tredjepart eller noen lov. Du frigjør, gir ansvarsfritak og samtykker i å holde de lisensierte partene uskadelige i forhold til ethvert ansvar som er relatert på noen måte til de lisensierte partenes bruk av innholdet ditt.

Du forstår og anerkjenner at du er ansvarlig for innholdet ditt, og du, ikke vi, har fullt ansvar for slikt innhold, herunder lovlighet, pålitelighet, nøyaktighet og hensiktsmessighet. Vi kan ikke og forplikter oss ikke til å gjennomgå alt materiale før det legges ut på tjenestene, og kan ikke sikre rask fjerning av uønsket materiale etter at det er lagt ut. Vi har ikke ansvar og står ikke ansvarlig for noen, for ytelse eller ikke-ytelser av aktivitetene beskrevet i disse vilkårene.

Publisering på sosiale media  

Ved å publisere og laste opp innhold til sosiale medier som du har merket med våre merkevarer og hashtags, gir du oss tillatelse til å søke etter dine hashtaggede poster («Publisering på sosiale media»). Vi kan kontakte deg direkte, enten offentlig eller privat, via den sosiale medie-plattformen der innlegget var plassert og be om tillatelse til å bruke innlegget. Hvis du gir oss tillatelse som angitt i vår forespørsel, gir du de lisensierte partene samme rett og gjør de samme representasjonene og garantiene til publisering på sosiale media som med ditt innhold. Du frigjør, gir ansvarsfritak for og samtykker i å holde de lisensierte partene uskadelige i forhold til ethvert ansvar som er relatert på noen måte til de lisensierte partenes bruk av dine innlegg på sosiale media.

Vår bruk av dine personlige data fra din publisering på sosial media vil overholde våre retningslinjer for personvern.

Overvåking og håndhevelse, samt avslutning  

Vi kan:

 • Fjerne eller nekte å publisere innholdet ditt av en hvilken som helst grunn eller uten grunn etter eget skjønn.
 • Gjøre alt i forhold til ditt innhold som vi anser nødvendig eller passende etter eget skjønn, inkludert om vi mener at innholdet ditt bryter disse vilkårene, krenker immaterielle eller andre rettigheter til enhver person eller enhet, truer brukerens personlige sikkerhet av tjenestene eller offentligheten eller kan skape problemer for oss.
 • Oppgi din identitet eller annen informasjon om deg til en tredjepart som hevder at materiale postet av deg, bryter med deres rettigheter, inkludert deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.
 • Ta passende rettslige skritt, inkludert, uten begrensning, henvisning til rettshåndhevelse, for ulovlig eller uautorisert bruk av tjenestene.
 • Avslutte eller suspendere din tilgang til hele eller deler av tjenestene for hvilken som helst eller ingen grunn, inkludert, uten begrensning, brudd på disse vilkårene.

Uten å begrense det foregående kan vi fullt ut samarbeide med noen rettshåndhevende myndigheter eller rettsordre som ber om eller beordrer oss å avsløre identiteten eller annen informasjon fra alle som publiserer materiale på eller gjennom tjenestene. DU FRASIER DEG OG HOLDER BÅDE OSS, VÅRE PARTNERE, LISENSTAGERE OG TJENESTEYTERE SKADESLØSE FRA ETHVERT KRAV SOM FØLGE AV EVENTUELLE TILTAK FRA OSS ELLER NOEN AV DE NEVNTE PARTENE UNDER ELLER SOM ET RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER OG HANDLINGER UTFØRT SOM FØLGE AV UNDERSØKELSER ENTEN AV OSS ELLER SLIKE PARTER ELLER LOVHÅNDHEVENDE MYNDIGHETER.

Tillit til publisert informasjon  

Informasjonen, inkludert Harman-innhold som presenteres på eller gjennom tjenestene, gjøres tilgjengelig utelukkende for generelle informasjonsformål.

Vi fraskriver oss alt ansvar som oppstår på grunnlag av at du eller noen andre besøkende på tjenestene, eller noen som kan være informert om noe av innholdet, baserer seg på slikt materiale.

Tjenestene vil kunne inkludere innhold som gis av tredjeparter, inkludert materiale som gis av andre brukere, bloggere og tredjeparts lisensgivere, syndikatorer, aggregatorer og/eller rapporteringstjenester. Alle uttalelser og/eller oppfatninger som uttrykkes i dette materialet, og alle artikler og svar på spørsmål og annet innhold, ut over det innhold vi leverer, er utelukkende oppfatningene og ansvaret til den person eller enhet som leverer dette materialet. Dette materialet gjenspeiler ikke nødvendigvis vår mening. Vi er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av noe materiale som leveres av noen tredjeparter.

Endringer i tjenestene  

Vi kan oppdatere innholdet i tjenestene, inkludert Harman-innhold, fra tid til annen, men innholdet er ikke nødvendigvis fullstendig eller oppdatert. Ethvert materiale på tjenestene kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Lenking til tjenestene og sosiale medier  

Du kan lenke til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig, lovlig og ikke skader vårt omdømme eller drar nytte av det, men du må ikke etablere en lenke på en måte som antyder noen form for samarbeid, godkjenning eller støtte fra vår side uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

Tjenestene kan gi visse sosiale mediefunksjoner som gjør at du kan:

 • Lenke fra dine egne eller bestemte tredjeparts nettsteder til bestemt innhold på tjenestene.
 • Sende e-post eller annen kommunikasjon med bestemt innhold, eller lenker til bestemt innhold, på tjenestene.
 • Gjøre slik at begrensede deler av innholdet på tjenestene vises eller ser ut som det vises på egen eller bestemte tredjeparts nettsteder.

Du kan bruke disse funksjonene utelukkende som vi har oppgitt, og bare med hensyn til innholdet som disse funksjonene vises med og ellers i samsvar med eventuelle ytterligere vilkår og betingelser vi gir med hensyn til slike funksjoner. Med forbehold om det foregående, må du ikke:

 • Opprette en lenke fra et hvilket som helst nettsted som ikke eies av deg.
 • Forårsake at tjenestene eller deler av dem vises, eller tilsynelatende vises av for eksempel innramming, dyp lenking eller in-line-lenking på et hvilket som helst annet nettsted.
 • Lenke til noen del av tjenesten annet enn hjemmesiden.
 • Ellers foreta noen handling relativt til materialene på tjenestene som ikke er i samsvar med andre bestemmelser i disse vilkårene.

Tjenestene som du lenker fra, eller som du gjør tilgjengelig for innhold, må i alle henseender overholde disse vilkårene.

Du samtykker i å samarbeide med oss for å stanse uautorisert innramming eller lenking umiddelbart. Vi kan trekke tilbake tillatelse om lenking uten varsel.

Vi kan deaktivere alle eller eventuelle sosiale medie-funksjoner og eventuelle lenker, når som helst, uten varsel, etter eget skjønn.

Lenker fra tjenestene  

Hvis tjenestene inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse lenkene kun angitt for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjepartssidene knyttet til tjenestene, gjør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene for bruk for slike tredjepartssider.

Geografiske restriksjoner  

Vi er basert i Connecticut, USA, med team i forskjellige deler av verden. Vi fremsetter ingen påstander om at tjenestene eller Harman-innholdet er tilgjengelig eller egnet utenfor USA. Det er ikke sikkert at tilgang til tjenestene er lovlige for visse personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til tjenestene utenfor USA, forstår du at data, inkludert personopplysninger som du overfører til oss eller vi samler inn fra deg, blir samlet inn og lagret i enten USA eller hvor våre team befinner seg.

Vår anvendelse og lagring av informasjon

Vi kan etablere standardrutiner og -begrensinger angående bruk av tjenestene, inkludert typen av brukerutlagt innhold som tillates i tjenestene, maksimalt antall dager med brukeropprettet innhold som vises, er tilgjengelig eller beholdt av oss eller maksimalt antall e-poster en konto kan sende eller motta og maksimal diskplass som tildeles hver enkelte sluttbruker. Vi har ikke ansvar for bevaring eller sletting av innhold som vedlikeholdes av tjenestene eller på annen måte gitt av deg til oss gjennom bruk av tjenestene. Vi kan endre bruk og lagring av innhold og informasjon fra tid til annen, i samsvar med gjeldende lov.

Ansvarsfraskrivelse  

DIN BRUK AV TJENESTENE, DERES INNHOLD OG ALLE TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM SKAFFES GJENNOM TJENESTENE, ER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTENE, INNHOLDET OG ALLE TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM SKAFFES GJENNOM TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG «SOM DE ER TILGJENGELIGE», UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG. UNNTATT NÅR LOVEN FORBYR DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER AV NOE SOM HELST SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER. VI GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTENES FULLSTENDIGHET, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. VI GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER FOR AT TJENESTENE, INNHOLDET ELLER NOEN TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM ER SKAFFET GJENNOM TJENESTENE, VIL VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, FEILFRIE ELLER UAVBRUTTE, AT MANGLER VIL BLI RETTET, AT TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR DEM TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTENE ELLER INNHOLDET ELLERS VIL OPPFYLLE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

Den informasjon som presenteres på eller gjennom tjenestene gjøres tilgjengelig utelukkende for generelle informasjonsformål. Vi fraskriver oss alt ansvar som oppstår på grunnlag av at du eller noen andre brukere av tjenestene, eller noen som kan være informert om noe av innholdet, baserer seg på slikt materiale.

Tjenestene vil kunne inkludere innhold som gis av tredjeparter, inkludert materiale som gis av andre brukere, bloggere og tredjeparts lisensgivere, syndikatorer, aggregatorer eller rapporteringstjenester. Alle uttalelser og oppfatninger som uttrykkes i dette materialet, og alle artikler og svar på spørsmål og annet innhold, ut over det innhold vi leverer, er utelukkende oppfatningene og ansvaret til den person eller enhet som leverer dette materialet. Dette materialet gjenspeiler ikke nødvendigvis vår mening. Vi er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av noe materiale som leveres av noen tredjeparter.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOEN GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOV.

Ansvarsbegrensning  

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL VI, VÅRE DATTERSELSKAPER ELLER LISENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, FUNKSJONÆRER ELLER STYREMEDLEMMER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, ETTER NOEN SOM HELST RETTSPRINSIPPER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE, ALLE NETTSTEDER KNYTTET TIL DET, HARMAN-INNHOLD ELLER ANDRE SIDERS INNHOLD, ELLER ANDRE TJENESTER ELLER ARTIKLER SKAFFET GJENNOM TJENESTENE ELLER ANDRE LIGNENDE SIDER, INKLUDERT ALLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL PERSONSKADE, SMERTE OG LIDELSE, EMOSJONELL FORTVILELSE, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGER ELLER FORVENTEDE INNSPARINGER, TAP AV BENYTTELSE, TAP AV VELVILJE, TAP AV DATA, OG ENTEN DET ER FORÅRSAKET AV ERSTATNINGSBETINGENDE HANDLING (INKLUDERT UAKTSOMHET), BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM DET VAR PÅREGNELIG. HVIS VI IMIDLERTID FINNES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SKADER ELLER TAP SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER FORBUNDET MED TJENESTENE ELLER NOE HARMAN-INNHOLD, VIL VÅRT ANSVAR IKKE OVERSKRIDE USD 100.00 TOTALT.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOV.

Skadesløsholdelse  

Du samtykker i å forsvare og holde oss, vårt morselskap, aksjonærer, tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører, og våre og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og stedfortredere skadesløse fra og mot eventuelle krav, erstatninger, skader, dommer, utgifter, tap, kostnader, avgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokatavgifter) som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene eller bruken av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, ditt innhold, bruk av Harman-innhold, tjenester og produkter annet enn som uttrykkelig autorisert i disse vilkårene eller din bruk av informasjon som er skaffet fra tjenestene. Denne forpliktelsen vil overleve oppsigelse eller modifikasjon av disse vilkårene.

Styrende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene styres av, og fortolkes i samsvar med, lovene i delstaten New York, uten hensyn til reglene om lovkonflikt. Alle kontroverser eller krav som oppstår på grunnlag av eller relatert til disse vilkår for bruk eller tjenestene, vil bli gjort opp ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene til American Arbitration Association og gjennomføres av en voldgiftsdommer som er valgt av de berørte partene i voldgiften. Setet for voldgiften vil være i bydelen Manhattan i New York. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være endelig og bindende. Etter kjennelse avgitt av voldgiftsdommer, kan saken tas opp til retten ved enhver domstol som har jurisdiksjon til å gjøre det. Partene frafaller alle rettigheter til å anke voldgiftskjennelsen, i den utstrekning retten til å anke lovlig kan frafalles. Hver part beholder retten til å søke juridisk bistand: (a) For å tvinge gjennom voldgift; (b) for å oppnå midlertidige beskyttelsestiltak i påvente av voldgift; og (c) for å håndheve enhver beslutning fattet av voldgiftsdommerne, inkludert den endelige voldgiftskjennelsen. Den vinnende part i voldgiften har rett til å motta refusjon for sine rimelige utgifter, inkludert advokatutgifter, som er pådratt i forbindelse med saken.

Ingen gruppesøksmål

Du kan bare løse tvister med oss på individuell basis, og kan ikke fremme noen form for gruppesøksmål i fellesskap med andre saksøkere.

Tidsbegrensning for å fremme krav  

ETHVERT SØKSMÅLSGRUNNLAG ELLER KRAV DU MÅTTE HA PÅ GRUNNLAG AV ELLER RELATERT TIL DISSE VILKÅRENE ELLER TJENESTENE MÅ VÆRE PÅBEGYNT INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SØKSMÅLSGRUNNLAGET OPPSTO, ELLERS VIL SLIKT SØKSMÅLSGRUNNLAG ELLER KRAV FOR ALLTID VÆRE STENGT.

Frafallelse og atskilt utskilling  

Vår unnlatelse av å håndheve eller utøve noen av disse vilkårene utgjør ingen frafallelse av denne bestemmelsen. Hvis en særskilt bestemmelse ikke kan håndheves, vil ikke dette påvirke muligheten til å håndheve noen av de andre vilkårene.

Hele avtalen  

Disse vilkårene, retningslinjer for personvern, vilkår for salg og eventuelle tilleggsvilkår utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til tjenestene og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, representasjoner og garantier, både skriftlig og muntlig, med respekt for tjenestene.

Melding med påstand om rettighetskrenkelse

Hvis du mener at ditt arbeid er blitt urettmessig kopiert og lagt ut på tjenestene, oppgir du ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, en fysisk eller elektronisk versjon av din signatur, en beskrivelse av ditt opphavsrettsbeskyttede verk, en beskrivelse av det stedet ditt opphavsrettsbeskyttede verk på tjenestene befinner seg og en edsfestet erklæring fra deg (avgitt under straffeansvar) om at de ovennevnte opplysningene er nøyaktige og at du er den opphavsrettsbeskyttede eier eller på annen måte er autorisert til å opptre på vegne av den opphavsrettsbeskyttede eieren.

Dine kommentarer og bekymringer  

Du kan varsle oss skriftlig om eventuelt støtende innhold. Vi vil i god tro gjennomføre en undersøkelse av alle påstander om støtende innhold som bryter med vilkårene, men vi kan ikke garantere eller innestå for at vi vil iverksette noen tiltak relatert til dem.

Klagemeldinger

Send alle varsler og meddelelser etter disse vilkårene til:

Harman International Industries, Incorporated

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, USA

Attn: Legal Department

+1.203.328.3500

Takk for at du bruker tjenestene.

There is no content on the page.